Table

# Team Points
6. Walton Park 14
7. Bolton Percy 11
8. Saxton 9
9. TABS 8
10. Shadwell 8
11. Great Preston 6
12. Kirk Deighton 6